Narzędzia PerformanSe

Wszystkie narzędzia PerformanSe stworzone zostały na bazie wiedzy z zakresu psychologii i psychometrii oraz informatyki i tworzą spójną i kompletną całość, unikatową na rynku.

Zastosowana koncepcja umożliwiła wprowadzenie innowacji do procesu oceny i zarządzania kompetencjami behawioralnymi, w szczególności:

  • ograniczając czas badania (wykonanie testu zajmuje 10-15 minut),
  • dając natychmiastowy dostęp do spersonalizowanego wyniku badanego,
  • proponując elastyczną metodologię pracy, która może być zaadaptowana do wszelkich kontekstów pracy i sprostać różnorodnym potrzebom związanym z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi.

Narzędzia są w 100% dostępne on-line.

Bogata i wszechstronna ocena

Typologie zachowania są często zbyt uproszczone lub zbyt redukujące: w odpowiedzi na to PerformanSe opracowała narzędzia, które pozwalają poznać charakterystykę osoby jako takiej, podkreślić to, co ją wyróżnia, nie wtłaczając jej w ramy „typów”.

Wzbogacane i udoskonalane od ponad piętnastu lat, narzędzia te pozwalają uzyskać prawdziwie spersonalizowane wyniki i wyłonić liczne, różnorodne profile osobowości.

Nowa filozofia pracy

PerformanSe stworzyło swoje narzędzia z myślą o tych, którzy postrzegają rozmowę i dialog jako najważniejsze momenty w procesie oceny. Szybkie w zastosowaniu, dostarczające przejrzystych i bogatych konkluzji, narzędzia te pozwalają uzyskać natychmiastową informację zwrotną, i wykorzystać ją w trakcie spotkania.

Wymiar etyczny i filozofia stosowania narzędzi, które promuje PerformanSe, sprzyjają temu, że ocena staje się procesem otwartym, w którym uczestniczy zarówno badający, jak i badany, w centrum zainteresowania postawiony jest zaś człowiek, który staje się czynnym aktorem własnej oceny.

Podejście globalne i systemowe

Aby zrozumieć zachowania ludzkie w sytuacji pracy zawodowej, PerformanSe wybrało metodę postrzegania ich w sposób globalny i w odniesieniu do kontekstu zawodowego. Dlatego też konstrukcja narzędzi i otrzymane przy ich użyciu wyniki pozwalają precyzyjnie ocenić:

  • sposoby adaptacji (w stosunku do innych i do wydarzeń),
  • potencjał w kwestii uczenia się i rozwoju,
  • możliwości menedżerskie i styl ich wykonywania,
  • motywacje i motory działania…

Narzędzia PerformanSe

Narzędzia PerformanSe