Joanna Dąbrowska-Ospital

Prezes Zarządu

Jean-François Ospital
Wiceprezes Zarządu

Specjalizacja

Specjalizuję się w rekrutacji, tworzeniu i zarządzaniu zespołami. W szczególności bliskie mi jest zarządzanie zespołami wielozadaniowymi, a także takimi, które funkcjonują w warunkach wysokiego stresu (np. w strefach działań wojennych). Jako Interim Manager zarządzałem projektami rozwojowymi w sytuacjach kryzysowych i post-kryzysowych.
Moje wieloletnie doświadczenia w pracy w różnych częściach świata wykorzystuję w organizacji „pod klucz” struktur menedżerskich, w tym multikulturowych. Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP tworzę dedykowane polityki zarządzania HR, a także specyficzne narzędzia. Organizuję również struktury Zarządzania Wiedzą (KM) w firmach.
Bliskie są mi także zagadnienia rozwoju osobistego: prowadzę coaching i mentoring (zarówno indywidualny, jak i grupowy) i szkolenia dla managerów.


ZREALIZOWANE PROJEKTY (przykłady):


Dyrektor centrum zysków (Francja, Hiszpania, Polska)

 • Tworzenie od podstaw i zarządzanie zespołami handlowymi
 • Rekrutacja i zarządzanie zespołami wielozadaniowymi

Dyrektor NGO w strefie wojny (Afganistan)

 • Projekty rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia i bioklimatycznej infrastruktury dla rolnictwa
 • Projekty rozwoju wsi i inżynierii cywilnej
 • Wdrażanie w życie projektów zarządzania lokalnego i community mobilization
 • Organizacja i zarządzanie ZZL w kontekście multikulturowym
 • Zarządzanie strategiczne
 • Doradca rządowy ds. rozwoju zdolności autonomicznego zarządzania projektami.

Doradca HR dla międzynarodowego stwarzyszenia ds. Carbon Finance (Kambodża-Singapur)

 • Rekrutacja wyższej kadry managerskiej
 • Organizacja polityki HR (polityka płacowa i siatka płac, regulamin wewnętrzny, opracowanie listy wartości organizacji)
 • Organizacja procesu planowania strategicznego i workflow
 • Coaching kadry zarządzającej

Trener

 • Stworzenie i wdrożenie programu szkoleń managerskichPrzygotowanie trenerskie

 • Specjalista rozwoju osobistego (podejście kognitywno-behawioralne)
 • Specjalista podejścia wspólnotowego i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Poznaj też: Joanna Dąbrowska-Ospital

Jean-François Ospital

Jean-François Ospital