Prezentacja PERF ORIENTACJA

PERF ORIENTACJA jednocześnie ułatwia:

  • znalezienie odpowiedniego szkolenia,
  • przygotowanie realistycznego projektu zawodowego,
  • sprawdzenie, czy dana osoba nadaję się na dane stanowisko,
  • przygotowanie ścieżki kariery.

WYNIKI

Mają formę opisu, przedstawiającego diagnozę adaptacyjną osoby badanej pod względem 8 rodzajów pracy:

Administrowanie
Tworzenie
Projektowanie
Zarządzanie ludźmi
Zarządzanie
Komunikowanie się,
Argumentowanie
Produkowanie

Rodzaje działalności sklasyfikowane są w 3 grupy:

  • dziedziny, w których dana osoba może z łatwością osiągnąć sukces,
  • dziedziny, przy których będzie to od niej wymagało większego wysiłku i nakładu pracy,
  • dziedziny, których powinna raczej unikać lub podejmować się ich z ostrożnością.

Dla każdego z rodzajów pracy profil badanego poddany jest szczegółowej analizie pod jego kątem. Ma ona formę opisu, a towarzyszy jej synteza, w postaci wyszczególnionych mocnych stron i czułych punktów ocenianego.

Prezentacja PERF ORIENTACJA

Prezentacja PERF ORIENTACJA