Prezentacja PERF START

PERF START jest narzędziem oceny, pozwalającym zrozumieć potrzeby oraz formy uznania, jakich oczekuje nowy pracownik. Dostarcza managerowi wiarygodnych i obiektywnych informacji o sposobie nawiązywania relacji nowego pracownika, o stylowi zarządzania, jaki należy przyjąć względem niego, by zoptymalizować jego skuteczność.

Zapoznanie się z tymi informacjami, a także omówienie ich z pracownikiem, pozwala managerowi przygotować skuteczny plan działania, mający na celu sprzyjanie efektywnemu wyrażaniu potencjału tego pracownika w jego pierwszych miesiącach w firmie.

Potrzeba uznania u pracownika: klucz do jego skuteczności

Zbudowany w oparciu o zasady związane z koncepcją uznania, PERF START stara się wspierać menedżerów w obszarze, który coraz częściej wskazywany jest przez pracowników jako powód spadku motywacji : brak uznania ze strony zwierzchników. Jest to drugi z pozapłacowych czynników obniżających satysfakcję z pracy, po braku dobrej atmosfery w zespole. Efekty tego braku narastają, jak kula śnieżna, powodując niepożądane dla przedsiębiorstwa zjawiska: utrata zaangażowania i zwiększona rotacja pracowników, pogorszenie atmosfery współpracy, nieobecności…

PERF START pomaga zrozumieć ważność wyrażania uznania innym, jego rolę w relacji manager-podwładny.

PERF START nie wymaga specjalnego szkolenia.

Prezentacja PERF START

Prezentacja PERF START