Prezentacja PERF TALENTS

PERF TALENTS pozwala na szybkie i zindywidualizowane stworzenie opisu stanowiska, dostosowanego do specyficznej sytuacji firmy i stanowiska. Bazując na bibliotece zdefiniowanych wskaźników behawioralnych, specjalista HR czy przedsiębiorca może w krótkim czasie stworzyć opis, uwzględniający różnorodność możliwych zachowań oczekiwanych przez niego na tym stanowisku. Następnie ustala wymagany poziom natężenia danego zachowania, a także jego wagę (ważność).

Zalety stosowania PERF TALENTS

  • Oszczędność czasu – zaproponowana metodologia pozwala na szybkie stworzenie opisu, a także skrócenie procesu rekrutacji, dzięki skoncentrowaniu rozmowy na obszarach najważniejszych lub tych, które mogą być źródłem niepowodzenia.
  • Zaangażowanie wszystkich prowadzących rekrutację – Perf TALENTS stanowi doskonałą pomoc w pracy zespołowej, jaką wykonują wszyscy zaangażowani w proces rekrutacji, decydując wspólnie, jakie kompetencje behawioralne wymagane są na danym stanowisku. Różnorodność wyobrażeń, jakie każda z tych osób posiada w stosunku do tego stanowiska stanowi często źródło nieporozumień. Perf TALENTS pozwala osłabić negatywny wpływ tego zjawiska.
  • Łatwe w zastosowaniu – przejrzyste i natychmiastowe wyświetlenie rezultatów pozwala na szybkie dostrzeżenie rozbieżności i zbieżności między Opisem Stanowiska i indywidualnym bilansem stworzonym przy pomocy PERF ECHO, które są przejrzyste i zrozumiałe.
  • Wartość dodana PERF TALENTS – zawarta jest w ekspertyzie, jaką niosą ze sobą 32 specjalnie stworzone wskaźniki behawioralne. W rzeczywistości, każdy ze wskaźników składa się z kilku wymiarów behawioralnych pochodzących z modelu PerformanSe, a także bierze pod uwagę wskazania wykresu dwubiegunowości, przez co staje się on prawdziwą koncepcją. Ich wartość oparta jest na zespole metod obliczeniowych. Każdy z tych wskaźników został sprawdzony poprzez tysiące zastosowań w ciągu ostatnich kilkunastu lat. PERF TALENTS oferuje dzięki temu zwartą ekspertyzę, która opiera się na koncepcji operacyjnych kompetencji behawioralnych, a nie jedynie na prostych cechach osobowości. Dzięki temu wyróżnia się on spośród innych narzędzi tego typu, które ograniczają się do prostego manipulowania parametrami poszczególnych wymiarów modelu osobowości.
  • Biblioteka 32 wskaźników – ułatwia ona tworzenie opisów. Wskaźniki pogrupowane są w 4 obszary: Relacje z innymi, Praca, Motywacje, Management.

Prezentacja PERF TALENTS

Prezentacja PERF TALENTS