Prezentacja Assess-net

Test Assess-net został stworzony przez firmę PerformanSe S.A.S. Opracowany przez specjalistów z udziałem naukowców z uznanych uniwersytetów, stosowany jest przez tysiące użytkowników. Pozwala dokonać samooceny, jest szybki (zrobienie testu zajmuje ok.10 minut), odpowiedni dla szerokiego grona odbiorców (bezrobotni, pracownicy, studenci) i daje dostęp do indywidualnego bilansu behawioralnego (informującego o sposobach zachowywania się).

1 test pozwala uzyskać 3 różne raporty (ekspertyzy):
Assess-net Osobowość jest narzędziem podstawowym, pomagającym określić kompetencje behawioralne osoby i lepiej przygotować ją do działania w procesie poszukiwania pracy.
Opisuje główne rysy osobowości w zakresie relacji z innymi (komunikatywność, kompetencje społeczne, stabilność emocjonalna…), stosunku do pracy (organizacja, dostosowanie do zmian, zdolność do wysiłku) i motywacji zawodowych.
Zawiera:

 • Raport składający się z 5 rozdziałów,
 • Dwubiegunową ocenę 4 cech osobowości, każdej z cech towarzyszy pomocniczy opis, wyjaśniający, co ona oznacza.

Assess-net Management stanowi ekspertyzę uzupełniającą dla Assess-net Osobowość. Jest ona skierowana na ocenę kompetencji menedżerskich.

Prawdziwego autorytetu nie można zadekretować, wynika on z uznania, jakie okazują inni. To dlatego wszyscy ci, którzy podejmują się kierowania ludźmi, pewnego dnia zadają sobie pytanie o swoje kompetencje do zarządzania nimi.
Assess-net Management pozwala określić, w sposób prosty i zwięzły, możliwości i motywacje menedżerskie, poprzez pryzmat 3 kluczowych kompetencji, stanowiących absolutnie niezbędne cechy, by kierować zespołem:

 • Zdolność do kierowania ludźmi
 • Zdolność do decydowania
 • Zdolność do delegowania

Każdemu z tych wymiarów, przedstawionemu w sposób dwubiegunowy, towarzyszy:

 • Krótki opis zachowania,
 • Pomocniczy opis wyjaśniający oceniane cechy.

Assess-net Relacje z innymi stanowi ekspertyzę uzupełniającą dla Assess-net Osobowość. Jest ona skierowana na pogłębienie umiejętności osoby w zakresie relacji z innymi, poprzez zastosowanie niezwykle oryginalnego podejścia:
Oceny postawy osoby wobec UZNANIA.
„Wszyscy mają potrzebę bycia uznanym – Wszyscy są zdolni wyrazić uznanie.”

To właśnie na bazie tej wzajemności budowane są relacje zawodowe, w ramach których należy doskonalić:

 • Postawy menedżerskie
 • Relacje z naszym środowiskiem ludzkim lub środowiskiem pracy
 • Nasze postawy w relacjach z innymi generalnie

Stworzony na podstawie prac Claude’a BOURCIERA (profesor i badacz w Wyższej Szkole Handlu w Rouen – Przedstawiciel generalny Instytutu Uznania – Członek biura AGRH) i oparty o model PerformanSe, Assess-net Relacje z innymi to dwustronicowy raport zorganizowany w 2 części :

 • Twoje umiejętności wyrażenia uznania wobec innych
 • Twoje własne potrzeby odnośnie bycia uznanym

Prezentacja Assess-net

Prezentacja Assess-net