Szkolenia

Szkolenia dla personelu humanitarnego – doświadczenie trenerskie oraz doświadczenia w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi pozwalają nam zaproponować wysokiej jakości szkolenia dla personelu humanitarnego.

Szkolimy m.in. pracowników Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej czy pracowników organizacji Lekarze bez Granic. Szkolenia są „szyte na miarę”, dostosowane do oczekiwań i wymagań uczestników.

1. Zarządzanie projektem i raportowanie (pełen cykl)
Poznanie i zastosowanie poszczególnych etapów PCM (Project Cycle Management), który stanowi ramy dla zarządzania projektami w organizacjach humanitarnych.

2. Przygotowanie projektu humanitarnego
Etapy i sposoby tworzenia projektu humanitarnego.

3. Budżetowanie w organizacji humanitarnej
Tworzenie typowego budżetu dla organizacji humanitarnych.

4. Zarządzanie finansowe w organizacji humanitarnej
Sposoby i metody zarządzania zasobami finansowymi.

5. Management indywidualny i zespołowy w organizacji humanitarnej (pełen cykl)
Pełny program zarządzania personelem humanitarnym.

6. Rekrutacja w międzynarodowej organizacji humanitarnej
Specyfika i techniki rekrutacji profili humanitarnych.

7. Zarządzanie bezpieczeństwem
Sposoby i metody zarządzania bezpieczeństwem w strefach niebezpiecznych.

8. Zarządzanie jakością: Standard sphere
Poznanie i zastosowanie najbardziej znanego na świecie modelu standardu jakości.

Szkolenia

Szkolenia