Prezentacja WAY-R by PerformanSe

ODKRYĆ TALENTY I UMOŻLIWIĆ ICH WYRAŻANIE SIĘ...

Talent to mobilizacja odpowiednich zasobów osobistych i środowiskowych, które, w danej sytuacji zawodowej, pozwalają na pojawienie się zachowań właściwych, skutecznych i elastycznych.

WAY-R jest narzędziem do oceny indywidualnych talentów, przetestowanym i zaaprobowanym przez specjalistów HR.
Pozwala firmom odkrywać talenty ich kandydatów/współpracowników, a także konteksty zawodowe, w których talenty te mają największą szansę przejawić się.

MODEL TALENTÓW UNIWERSALNYCH

Badania przeprowadzone przez zespół badaczy i praktyków PerformanSe pozwolił zidentyfikować 7 uniwersalnych kompetencji behawioralnych oraz 6 wskaźników zasobów wewnętrznych, które pozwalają przejawiać specyficzne talenty.

Wiarygodność naukowa tego modelu talentów uniwersalnych opiera się na:

 • Przeglądzie i analizie literatury naukowej (Zasoby Ludzkie, Management, Psychologia i Socjologia pracy)
 • Badaniu ocen sędziów kompetentnych, zrealizowanym z udziałem międzynarodowych ekspertów (trafność semantyczna, trafność treściowa, trafność kryterialna)
 • Skalowaniu przeprowadzonym na próbie blisko 9500 osób aktywnych zawodowo z 19 krajów

WAY-R powstał na bazie uznanych modeli naukowych:

 • Spencer & Spencer
 • Le Boterf
 • PerformanSe

ODPOWIEDŹ DOSTOSOWANA DO KONKRETNYCH POTRZEB

Wiarygodne i użyteczne informacje, dostarczone przez WAY-R, mogą być wykorzystane w różnych procesach HR:

 • Rekrutacji (wewnętrznej/zewnętrznej)
 • Mobilności wewnętrznej
 • Zarządzaniu karierą
 • Rozwojowi talentów (talents development)
 • Orientacji zawodowej

Dla każdej z ocenianych kompetencji, WAY-R pozwala porównać kandydatów z rynkiem, dzięki przedstawieniu wyników próby międzynarodowej.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

PRACOWNIK:
Lepsza znajomość siebie i swoich talentów
Zaangażowanie we własny rozwój
Relacje z firmą oparte na zaufaniu i wymianie opinii

DZIAŁ HR:
Oszczędność czasu w procesie oceny
Większy profesjonalizm dzięki ujednoliconej praktyce
Większa autonomia w zarządzaniu kompetencjami

FIRMA:
Proces oceny zharmonizowany i bardziej produktywny
Redukcja błędów w rekrutacji i związanych z tym kosztów

NARZĘDZIE PROSTE W UŻYCIU I IMPLEMENTACJI

Szybkie dokonywanie oceny w 3 etapach:

 1. Wypełnienie kwestionariusza samooceny on-line
  Czas wypełnienia przez osobę badaną to ok. 15 minut. Oparty na modelu osobowości „Wielkiej piątki”, kwestionariusz PERF ECHO jest narzędziem systemowym do oceny kompetencji behawioralnych w kontekście zawodowym. Do dyspozycji, oprócz polskiej, jest ponad 15 wersji językowych.
 2. Szybka analiza wyników.
  Raport, generowany w kilka sekund po wypełnieniu kwestionariusza, składa się z prostych i efektywnych wykresów, pozwalających z łatwością interpretować wyniki.
 3. Ułatwiona i ukierunkowana rozmowa z badanym.
  Część tekstowa wyniku, opisująca profil osoby w sposób bardziej precyzyjny, pozwala badanemu lepiej zrozumieć własne rezultaty, a badającemu prowadzić rozmowę bardziej otwartą i sprzyjającą aktywnemu uczestnictwu ocenianego.

Prezentacja WAY-R by PerformanSe

Prezentacja WAY-R by PerformanSe