Joanna Dąbrowska-Ospital

Dyrektor zarządzający

Joanna Dąbrowska-Ospital
Prezes Zarządu

Specjalizacja

Doradca zawodowy, wspierający ludzi w odkrywaniu ich powołania i potencjału zawodowego. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi, w grupie i indywidualnie. Pomaga mi w tym doświadczenie biznesowe (znajomość wielu branż oraz różnych kultur prowadzenia biznesu).

Misja

Wychodzę z założenia, że biznes to ludzie. I że każde zdarzenie gospodarcze można sprowadzić do poziomu decyzji podejmowanych przez pojedynczego człowieka. Pragnę wspierać ludzi w ich samopoznaniu oraz poznawaniu świata zawodów, wierząc, że to pozwoli im na lepsze życie w zgodzie ze sobą, i na podejmowanie dobrych decyzji zawodowych.

Zrealizowane projekty

  • Przeprowadzenie bilansów kompetencji, przygotowujących do kariery post-zawodniczej, dla sportowców Polskiej Kadry Olimpijskiej.
  • Porady indywidulane, tworzenie ścieżek kariery i badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników średniego szczebla oraz osób poszukujących pracy.
  • Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
  • Wspieranie menedżerów HR w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych z zastosowaniem metody i narzędzi PerformanSe.
  • Szkolenia doradców zawodowych z powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy z zakresu stosowania narzędzi i metody PerformanSe.
  • Szkolenia pracowników działów HR oraz z firm doradztwa personalnego z zakresu stosowania narzędzi i metody PerformanSe.

Przygotowanie trenerskie

  • Studia podyplomowe „Inżynieria szkoleń” – uniwersytet Lille 3
  • Certyfikowany trener metody PerformanSe
  • Certyfikat z metody ADVP (Aktywacja Rozwoju Zawodowego i Osobistego) – Aletheia Formation
  • Autorska metoda prowadzenia bilansów kompetencji.

Poznaj też: Jean-François Ospital

Joanna Dąbrowska-Ospital

Joanna Dąbrowska-Ospital