Bilans kompetencji

Bilans kompetencji to uporządkowanie samowiedzy człowieka na temat jego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności; jest ustaleniem zbioru kompetencji, które mogą pomóc osobie przy planowaniu dalszej kariery zawodowej.

Osobom bezrobotnym bilans kompetencji umożliwia opracowanie projektu zawodowego lub szkoleniowego.

Osobom zatrudnionym pozwala odnaleźć się w trudnej sytuacji zawodowej, kiedy np. pojawia się przed nimi perspektywa utraty pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, czy konieczności dokonania zmian w dotychczasowej sytuacji zawodowej.

Bilans kompetencji pozwala postawić sobie ważne pytania, odnośnie własnych potrzeb i pragnień. Zmusza do nowego spojrzenia na aktualną sytuację na rynku pracy, do otwarcia się na nowe możliwości. Ma formę indywidualnych spotkań, a jego efektem jest przygotowanie projektu zawodowego osoby.
Przeprowadzamy je dla osób indywidualnych, a także na zlecenie firm i instytucji.

Bilans trwa średnio 20 godzin, rozłożonych na 4 do 8 spotkań. Możliwe jest uczestniczenie w nim na 4 sposoby:

  • Spotkania z doradcą w biurze w Warszawie.
  • Spotkania z doradcą on-line.
  • „W zanurzeniu” – spotkania wyjazdowe, w ośrodku na Mazurach: w czasie 2 weekendów, osoba odcina się od codziennych zajęć, a pobyt poświęca na osobiste przemyślenia, spotkania z doradcą i ćwiczenia indywidualne. Jest to moment odprężenia i relaksu, a jednocześnie skupienia się na sobie i własnych potrzebach. Sprzyja to nowemu spojrzeniu na własną sytuację zawodową.
  • Spotkania będące kombinacją powyższych sposobów: np. część spotkań on-line, część wyjazdowa.

Zapytaj o naszą ofertę!

Bilans kompetencji

Bilans kompetencji