PERF DIALECHO

Osiągnięcie sukcesu zawodowego przez każdego człowieka w dużym stopniu zależy od przyjmowanych przez niego postaw i zachowań. PERF DIALECHO zostało stworzone, by wspomagać proces poznania zachowań i motywacji ludzi w kontekście pracy zawodowej.

Przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów HR, którzy uważają dialog za podstawowy i fundamentalny element każdego procesu oceny.

Wynik PERF DIALECHO stanowi idealną podstawę do rozmowy i pogłębiania wiedzy o danej osobie oraz nadaje procesowi oceny nowy wymiar, bazujący na przejrzystości, dążąc do uczynienia z osoby ocenianej podmiotu, będącego zaangażowanym, autonomicznym i aktywnym uczestnikiem procesu oceny.

PERF DIALECHO znajduje więc zastosowanie:

  • w poradnictwie zawodowym i orientacji zawodowej
  • przy tworzeniu ścieżek kariery pracowników
  • przy tworzeniu ścieżek kształcenia dla młodzieży,
  • w aktywizacji osób bezrobotnych,
  • w bilansie kompetencji,
  • w tworzeniu indywidualnego planu kariery
  • w Assessment Center/Development Center
  • w zarządzaniu talentami
  • w coachingu.

Prezentacja PERF DIALECHO

PERF DIALECHO składa się z 2 niezależnych, lecz uzupełniających się modułów : ECHO i DIALOG. Pozwalają one uzyskać Obraz Siebie badanego, widziany z różnych ujęć:

Szkolenie PERF DIALECHO

– Korzystanie z PERF DIALECHO możliwe jest po przejściu obowiązkowego szkolenia i uzyskaniu Certyfikatu Akredytującego.

Ceny

Pragniemy, by każdy klient miał dostęp do najlepszych dla niego narzędzi, w najodpowiedniejszym czasie.

PERF DIALECHO

PERF DIALECHO