Orientacja zawodowa

Orientacja zawodowa to proces, w którego wyniku podejmowana jest decyzja dotycząca drogi kształcenia oraz wyboru przyszłego zawodu. Aby podjąć tę trudną decyzję, młody człowiek powinien nie tylko poznać siebie, swoje predyspozycje, możliwości i upodobania, ale również nabyć wiedzę o świecie zawodów i sytuacji na rynku pracy.

Szkoły niestety wciąż niedostatecznie wspierają młodzież w tych trudnych i ważnych decyzjach. Także rodzice nie zawsze są w stanie pomóc swoim dzieciom. Nasza oferta dąży do wypełnienia luki w tym obszarze.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych: gimnazjów, techników, liceów, szkół zawodowych.

Spotkania prowadzone są z zastosowaniem metody ADVP – Aktywacja Rozwoju Zawodowego i Osobistego, która powstała przed ponad 25 laty w Kanadzie i stała się podstawą do stworzenia większości narzędzi i technik wspierających przygotowywanie projektu zawodowego.

W czasie zajęć prowadzonych w grupach, każdy uczeń przygotowuje swój projekt zawodowy. Tworzony jest on w 4 etapach:
Eksploracja – odkrywanie, poznawanie,
Krystalizacja – zrozumienie,
Specyfikacja – dokonanie klasyfikacji, hierarchii i wyboru,
Realizacja – działanie.

Zadania proponowane uczestnikom, odpowiadają poszczególnym etapom, a w ich trakcie każdy z uczniów pracuje nad:

  • SOBĄ (swoją osobowością, swoją osobistą historią, przekonaniami, wartościami, itp),
  • Światem Działań Ludzkich (połączenia między osobą a zawodem, szkolenia, organizacja przedsiębiorstw, zawody, itp),
  • swoim Otoczeniem (rodzina, bliscy, przyjaciele, koledzy, itp).

Program składa się z 6 spotkań, które trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne.

Spotkania są odpłatne.
Pierwsze spotkanie, informacyjne, jest bezpłatne.

Zapytaj o naszą ofertę!

Orientacja zawodowa

Orientacja zawodowa