Szkolenie PERF DIALECHO

Korzystanie z PERF DIALECHO możliwe jest po przejściu obowiązkowego szkolenia i uzyskaniu Certyfikatu Akredytującego. Celem szkolenia jest zapoznanie się z narzędziem i nabycie umiejętności jego stosowania i interpretacji w różnych sytuacjach oceny. Szkolenie ma formę warsztatów. Dostosowane jest do konkretnych potrzeb uczestników.

Proponujemy 2 typy szkolenia:

Szkolenie tradycyjne, 3-dniowe:

  • 2 dni szkolenia wstępnego (przed rozpoczęciem pracy z narzędziem)
  • 1 dzień szkolenia doskonalącego (po upływie 2-3 miesięcy od rozpoczęcia jego użytkowania).

Cena szkolenia: od 700 zł netto/dzień

Szkolenie blended:

  • Szkolenie wstępne on-line (przed rozpoczęciem pracy z narzędziem)
  • 1 dzień tradycyjnego szkolenia doskonalącego (po upływie 2-3 miesięcy od rozpoczęcia jego użytkowania).

Cena szkolenia: od 1800 zł netto/cykl

Po zakończeniu cyklu szkolenia uczestnik uzyskuje Certyfikat Akredytujący.
Szkolenie może mieć formę otwartą (terminarz w załączeniu) lub zamkniętą (w firmie), w dogodnym dla Państwa terminie.

Szkolenie PERF DIALECHO

Szkolenie PERF DIALECHO