PERF MANAGER

PERF MANAGER to narzędzie dla specjalistów HR, ułatwiające podejmowanie decyzji w procesach oceny kandydatów na stanowiska menedżerskie lub już wypełniających takie funkcje, przed którymi w pracy zawodowej stoją wyzwania natury ludzkiej, strategicznej lub organizacyjnej.

Opisuje predyspozycje osoby w zakresie zarządzania organizacją, zarządzania zmianą oraz zarządzania zespołem, których bazą są jej zasoby wewnętrzne.

Pozwala ono:

  • dokonywać obiektywnej oceny umiejętności menedżerskich pracowników, w procesie rekrutacji czy zarządzania talentami.
  • wdrożyć efektywne metody rozwoju menedżerskiego, dostosowane do rzeczywistych potrzeb pracowników.
  • zaangażować pracowników w ich własny rozwój, dzięki uzmysłowieniu im jakie są ich atuty, a jakie obszary do poprawy.

Prezentacja Perf Manager

: Narzędzie dla specjalistów HR do rekrutowania przyszłych menedżerów.

Szkolenie Perf Manager

Sprawne korzystanie z badania PERF MANAGER przez specjalistów HR możliwe jest dzięki krótkiemu i operacyjnemu szkoleniu…

Ceny

Pragniemy, by każdy klient miał dostęp do najlepszych dla niego narzędzi, w najodpowiedniejszym czasie.

PERF MANAGER

PERF MANAGER