PERF ORIENTACJA

PERF ORIENTACJA to narzędzie uzupełniające, komplementarne w stosunku do PERF ECHO.

Powstało z myślą o wspieraniu procesu poradnictwa zawodowego, dlatego świetnie sprawdza się w pracy doradców zawodowych z PSZ. Może również stanowić wsparcie w mobilności wewnętrznej w firmach, wspierając proces przygotowania projektu zawodowego lub ścieżki kariery.

Wykorzystanie wyników otrzymanych dzięki PERF ORIENTACJA powoduje:

  • aktywne zaangażowanie ocenianego w proces zmiany,
  • uznanie i zaakceptowanie przez niego własnego potencjału zawodowego.

Prezentacja PERF ORIENTACJA

PERF ORIENTACJA to narzędzie uzupełniające, komplementarne w stosunku do PERF ECHO…

Ceny

Pragniemy, by każdy klient miał dostęp do najlepszych dla niego narzędzi, w najodpowiedniejszym czasie.

PERF ORIENTACJA

PERF ORIENTACJA