Team Building

Zgrany i efektywny zespół może przynieść ogromne zyski firmie. Zbudowanie efektywnego zespołu to duża sztuka. Utrzymanie jego skuteczności w dłuższym czasie, to prawdziwe wyzwanie.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, pomagamy w badaniu już istniejących i tworzeniu nowych zespołów, analizując:

  • zbieżność, zgranie danego zespołu, w sytuacji normalnej i pod wpływem presji,
  • istnienie potencjalnych podgrup, jakie mogą stworzyć się w wyniku występowania zbieżności w zachowaniu i motywacjach poszczególnych członków zespołu,
  • możliwe efekty, jakie wywoła w zespole przybycie nowej osoby lub odejście któregoś z członków,
  • możliwość znalezienia osób, mogących odgrywać role lidera, czy będących naturalnym „łącznikiem” zespołu,
  • występowanie osób najbardziej konfliktowych w zespole,
  • różne kombinacje doboru osób w zespole, tak, aby znaleźć tą najbardziej optymalną, efektywną.

Działania te sprawdzają się w bardzo różnych sektorach i branżach. Przynoszą wymierne korzyści firmom i organizacjom. Mieliśmy okazje stosować je np. w służbie zdrowia czy w firmach motoryzacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę!

Team Building

Team Building