Rekrutacja

W procesie rekrutacji jedną z trudniejszych rzeczy jest ocena kompetencji „miękkich” kandydata, jego zachowań. Nie zawsze jest na to czas, nie wszyscy rekrutujący mają do tego odpowiednie umiejętości czy narzędzia.

Proponujemy wsparcie procesu rekrutacji, polegające na sprawdzeniu umiejętności „miękkich” kandydata.

Firma, zlecając nam takie badanie, zyskuje większą pewność co do dopasowania kandydata do stanowiska, przy niewielkich nakładach finansowych.

Proponujemy 2 modele współpracy:

1. Model prosty

  • Analiza wymagań stanowiska
  • Przebadanie kandydata
  • Przygotowanie raportu wskazującego problematyczne obszary, które należy omówić z kandydatem
  • Dostarczenie pytań, jakie należy zadać kandydatowi, by omówić problematyczne obszary

2. Model rozszerzony

  • Analiza wymagań stanowiska
  • Przebadanie kandydata
  • Przeprowadzenie rozmowy z kandydatem
  • Przygotowanie raportu zawierającego analizę zachowań kandydata w odniesieniu do wymagań stanowiska

Gwarantujemy skuteczność i przystępne ceny.

Zapytaj o naszą ofertę!

Rekrutacja

Rekrutacja