Twoja kariera zawodowa

Praca zawodowa to źródło utrzymania, podstawa bytu. Poświęcamy jej długie lata naszego życia, siły i uwagę. Tymczasem kwestia odpowiedniego wyboru pracy wciąż nie jest traktowana z odpowiednią uwagą, a często wręcz pozostawiane jest to zupełnemu przypadkowi.

Już od najmłodszych lat powinniśmy zastanawiać się jaka praca jest dla nas najodpowiedniejsza, dająca najwięcej satysfakcji i radości. Ideałem byłoby, by każdy wykonywał pracę przynoszącą spełnienie, godziwe zarobki i uznanie w oczach innych. A także, by zostawiała ona czas dla siebie, dla rodziny.

Wspierając naszych klientów w wyborach i decyzjach zawodowych zawsze staramy się, by ich praca zawodowa była tak bliska tego ideału, jak to możliwe.

Bilans kompetencji

Orientacja zawodowa

Bogata i wszechstronna ocena

Typologie zachowania są często zbyt uproszczone lub zbyt redukujące: w odpowiedzi na to PerformanSe opracowała narzędzia, które pozwalają poznać charakterystykę osoby jako takiej, podkreślić to, co ją wyróżnia, nie wtłaczając jej w ramy „typów”.

Wzbogacane i udoskonalane od ponad piętnastu lat, narzędzia te pozwalają uzyskać prawdziwie spersonalizowane wyniki i wyłonić liczne, różnorodne profile osobowości.

Nowa filozofia pracy

PerformanSe stworzyło swoje narzędzia z myślą o tych, którzy postrzegają rozmowę i dialog jako najważniejsze momenty w procesie oceny. Szybkie w zastosowaniu, dostarczające przejrzystych i bogatych konkluzji, narzędzia te pozwalają uzyskać natychmiastową informację zwrotną, i wykorzystać ją w trakcie spotkania.

Wymiar etyczny i filozofia stosowania narzędzi, które promuje PerformanSe, sprzyjają temu, że ocena staje się procesem otwartym, w którym uczestniczy zarówno badający, jak i badany, w centrum zainteresowania postawiony jest zaś człowiek, który staje się czynnym aktorem własnej oceny.

Podejście globalne i systemowe

Aby zrozumieć zachowania ludzkie w sytuacji pracy zawodowej, PerformanSe wybrało metodę postrzegania ich w sposób globalny i w odniesieniu do kontekstu zawodowego. Dlatego też konstrukcja narzędzi i otrzymane przy ich użyciu wyniki pozwalają precyzyjnie ocenić:

  • sposoby adaptacji (w stosunku do innych i do wydarzeń),
  • potencjał w kwestii uczenia się i rozwoju,
  • możliwości menedżerskie i styl ich wykonywania,
  • motywacje i motory działania…

Twoja kariera zawodowa

Twoja kariera zawodowa